RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

   Dinamica dezvoltării societăţii civile în mod direct a influenţat asupra activităţii ştiinţifice ale catderei transformând corespunzător direcţiile principale de cercetare ale catedrei şi s-a desfăşurat în cadrul realizării programelor de stat, a granturilor naţionale şi internaţionale, a contractelor de cercetare economice. Obiectul principal al acestei activităţi a fost şi este cercetarea, elaborarea şi confecţionarea sistemelor electromecanice de producere şi consum a energiei electrice: maşini electrice speciale, transformatoare electrice de mică putere, generatoare electrice cu magneţi permanenţi pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, acţionări electrice submersibile pentru aparate submarine, sisteme de tracţiune a unităţilor de transport electric urban de pasageri. Odată cu începerea specialiştilor în domeniului metrologiei şi a managementului calităţii, încadrarea cadrelor didactice de profiilul respectiv cercetările ştiinţifice ale catedrei s-au extins asupra sistemelor de măsurări automatizate, metrologie, certificarea producţiei şi managementul calităţii.

   Caracteristic pentru activitatea ştiinţifică a catedrei abordarea complexă a obiectului de cercetare de la concepere, tratarea teroretică şi elaborarea modelului matematic, elaborarea metodologiei de proiectare şi a documentaţiei tehnice, realizarea modelului fizic şi a încercărilor de laborator, confecţionarea şi verificarea mostrelor de lucru în condiţii reale. Pentru aceasta permanent a fost necitatea consolidării potenţialului logistic al catderei prin procurarea utiliajului de încercări şi măsurări, crearea standurilor şi laboratoarelor de încercări, a atelierului de producere şi reparaţie a maşinilor şi echipamentelor electrice etc. La momentul de faţă catedra dispune de un atelier de producere a maşiniloe electrice, Laborator ştiinţifice de cercetări a motoarelor şi acţionărilor submersibile şi ermetice, Laborator ştiinţifice de cercetări a maşinilor electrice cu magneţi permanenţi, Laborator de sisteme electromecnice automatizate cu microcontrolere, săli de calculatoare şi soft-uri moderne pentru simularea sistemelor electromecanice, Sisteme de achiziţie şi softuri de prelucrare a datelor experimentale. În structura catedrei sunt incluse Centrele Universitare „Energie-Plus” cu preocupări în domeniul surselor renovabile de energie şi „Mentronom” cu preocupări în metrologiei, certificării şi asigurării calităţii.

   Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt raportate permanent în cadrul mai multor simposioane, conferinţe şi comunicări ştiinţifice universitare, naţionale şi internaţionale, sunt expuse în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate. Cadrele didactice ale catedrei au publicate peste 20 monografii şi manuale, 800 de lucrări ştiinţifice, 80 de invenţii etc.

   Cu începere din 1997 odată la doia ani la iniativa catedrei Facultatea de Energetică U.T.M. organizează împreună cu Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice „Gh.Asachi” din Iaşi şi Facultatea de Electromecanică şi Craiova Conferinţa Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice (SIELMEN). În cadrul acestor conferinţe au fost publicate 14 volume de lucrări ştiinţifice cu participarea savanţilor din România, Ucraina, Rusia, Canada, Italia, Grecia, Franţa, Germania şi Moldova etc.

   În cadrul desfăşurării acestor cercetări la catedră au fost pregătite şi susţinute 3 teze de doctor habilitati şi peste 24 teze de doctor în ştiinţe tehnice (tab.1.). Dreptul de conducere a tezelor de doctorat au avut dr.hab. prof.Vladimir Zagreadţchi, dr.hab., prof.Vladimir Mişin, dr.conf.Nicolai Kobâleaţchi, dr.conf.Evgheni .Zabudschi. Actualmente acest drept deţin dr.,prof. Petru TODOS, dr.hab. prof.Tudor Ambros, dr.,prof. Ion SOBOR, dr.conf.Ilie NUCA - la specialitatea 05.09.01 „Maşini, acţionări, aparate şi echipamente electrice” şi dr.conf.Andrei CHICIUC – la specialitatea 09.01.12 „Măsurări electrice”.

   În cadrul catedrei activează 12 absolvenţi de-ai săi. La catedră îşi fac tezele ştiinţifice 6 doctoranzi.

Teze de doctorat susţinute de către membrii catedrei

Tabelul 1

Denumirea tezei Titlul ştiinţific Autorul Anul susţinerii tezei Instituţia în care a fost susţinută teza
1 Maşini electrice cumulative Dr.hab. Vladimir
ZAGREADSCHI
1973 Institutul Politehnic din Harcov, Ucraina
2 Circuite neliniare statice cu câmp învârtitor Dr.hab. Vladimir MIŞIN 1975 Institutul Politehnic din Harcov, Ucraina
3 Convertizoare electroenergetice speciale Dr.hab. Tudor Ambros 2009 IE AS RM
4 Triplor feromagnetic static de frecvenţă cu câmp magnetic învârtitor Dr. Nicolai Kobâleaţchi 1971 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
5 Elaborarea şi cercetarea dublorului de frecvenţă cu câmp magnetic învârtitor Dr. Serghei POPOV 1971 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
6

Motoare de curent continuu. Procese termice

Dr. Petru TODOS 1972 Institutul de Energetică din Moscova
7 Convertizor feromagnetic static a tensiunii monofazate în tensiune polifazată cu frecvenţă triplă Dr. Alexandr NEDZELSCHI 1973 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
8

Generator asincron autoexcitat cu jugul statoric premagnetizat

Dr. Tudor Ambros 1974 Institutul de Energetică din Moscova
9 Cercetarea regimurilor de premagnetizare a reactoarelor reglabile trifazate cu câmp învârtitor Dr. Evgheny ZABUDSCHI 1976 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
10 Modelarea matematică a dispozitivelor feromagnetice cu câmp magnetic învârtitor Dr. Ion Sobor 1979 Institutul Politehnic din Haricov, Ucraina
11 Convertizor tiristoric-magnetic CC/CA de frecvenţă majorată Dr. Alexei
Cramarenco
1977 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
12 Cercetarea dublorului trifazat de frecvenţă cu autopremagnetizare Dr. Vladimir Şevcic 1978 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
13 Comutaţia maşinilor mari prin alimentare de la tiristor Dr. Leonid Iazloveţchi 1979 Institutul Politehnic din Haricov, Ucraina
14 Triplor de frecvenţă trifazat cu sistem magnetic spaţial Dr. Anatol
Diligul
1982 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
15 Cercetarea regimurilor electromagnetice ale du-blorului trifazat de frecvenţă Dr. Smbat
Parsadanean
1984 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
16 Împătritor feromagnetic de frecvenţă cu sistem magnetic spaţial Dr. Alexandr
Gladchi
1985 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
17 Acţionarea electrică reglabilă în frecvenţă a unei pompe centrifugale de vacuum Dr. Tudor Ciuru 1987 Institutul de Cercetări Ştiinţifice Unional în Acţionări Electrice, Moscova
18 Particularităţile proceselor electro-magnetice ale maşinilor asincrone axiale cu înfăşurare toroidală multifazată Dr. Ilie NUCA 1988 Institutul de Energetică din Moscova
19 Transformatoare trifazate cu circuite feromagnetice spaţiale din coloane de tip C şi proiectarea lor automatizată Dr. Victor
ERIN
1990 Institutul Politehnic din Chişinău (U.T.M.)
20 Proprietăţile electrofizice şi interacţiunile interfazice în contactele metal - fosfură de indiu Dr. Valeriu Blajă 1992 Academia de Ştiinţe RM
21 Determinarea parametrilor de calitate a energiei electrice în regim deformant Dr. Andrei CHICIUC 1999 Univeristatea Politehnica Bucureşti
22 Sistem fotovoltaic de pompare cu acţionare electromagnetică pentru mica irigare Dr. Ismail Abdel WAHHAB 2002 Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
23 Optimizarea motoarelor de curent continuu umplute cu lichid dielectric Dr. Alexandr LUBSANOV 1984 Institutul de Energetică din Moscova
24 Optimizarea funcţionării gene-ratoarelor de mică şi medie putere utilizate în echiparea micro-hidrocentralelor Dr. Ion PIROI 1996 Universitatea Tehnica din Timişoara
25 Comportarea maşinii sincrone excitate cu magneţi permanenţi într-o instalaţie aeroelectrică autonomă Dr. Liviu-Nicolae Modran 1996 Universitatea Tehnica din Timişoara
26 Acţionări speciale pentru maşina de fărămiţat crengi Dr. Nicolae JITARI 2000 Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
27 Cercetă ri privind utilizarea energiei solare pentru alimentarea consumatorilor electrici din staţiile antigrindină izolate Dr. Laurenţiu
Alboteanu
2009 Universitate din Craiova
AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează