RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

Direcţia ştiinţifică “Motoare şi acţionări electrice submersibile pentru tehnica subacvatică”

Conducător ştiinţific: dr.,prof. Petru TODOS

Colectivul de cercetare: prof., dr. PetruTodos, prof., dr. Ion Sobor,  prof.,dr.hab.Tudor Ambros, conf.,dr.Ilie Nuca, conf.,dr. Nicolae Jitari, ing.Nicolae Bumbu, ing. Iurie Foca, conf, dr. Gh:Begenari, ing.V.Şapovalov, ing.A.Levco,, ing.Natalia Şambra¸ , ing.Segiu Cebotari.

 

   Această direcţie de cercetare a fost impusă de necesitatea valorificării resurselor biologice şi minerale ale mărilor şi oceanelor impune  necesitatea elaborării şi confecţionării echipamentelor oceanologice, corespunzătoare cerinţelor specifice şi condiţiilor de funcţionare în apă de mare, inclusiv la mari adâncimi. Lucrările de cercetare ale catedrei  au demarat la începutul anilor 70, în speţă pentru motoare de curent continuu, iar mai apoi au fost extinse şi pentru cele de curent alternativ. Ca rezultat,   Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică, hotărârea nr.378 din 19.08.1986,  a desemnat Institutul Politehnic din Chişinău (UTM) ca instituţie coordonatoare la realizarea Programului Unional de cercetare “Oceanul Mondial”, compartimentul 12.03.09 “efectuarea cercetărilor ştiinţifice, elaborarea şi confecţionarea motoarelor asincrone umplute cu lichid dielectric pentru aparate submarine, instalaţii şi mecanisme subacvatice”.

   Realizarea cu succes acestei direcţii a fost posibilă în baza unui şir vast de investigaţii ştiinţifice a motoarelor asincrone umplute cu lichid dielectric (MASID):

  • analiza complexă şi formularea cerinţelor înaintate faţă de caracteristicile tehnice şi de exploatare a motoarelor MASID;
  • studiul materialelor izolante solide şi lichide la presiuni  de până la 90 MPA;
  • justificarea tipului de lichid dielectric şi a sistemului de izolare a înfăşurărilor  şi a materialelor statorului şi rotorului;
  • studiul proceselor hidrodinamice şi temodinamice ale maşinilor electrice umplute cu lichid la funcţionarea lor în apă de mare la adâncimi de până la 6000 m;
  • justificarea metodelor şi algoritmilor de calcul MASID;
  • elaborarea variantelor constructive de asigurare a funcţionalităţii sistemului electromecanic în condiţiile adâncimilor maritime mari;
  • studiul fiabilităţii  maşinilor electrice în condiţii extremale;


<-- Tehnologia valorificării „Oceanului mondial” cu instalaţii submarine alimentate prin cablu de la suprafaţăAparat submarin autonom tip “Mir” -->

 

   Construcţiile şi tehnologiile “know-how” de producere  ale motoarelor MASID au permis utilizarea  înfăşurârilor şi miezului feromagnetic din materiale tradiţionale fără  conductor special şi cilindri de protecţie, funcţionalitatea motorului la adâncimi aleatoare de lucru cu compensarea automată a presiunii din exterior, micşorarea dimensiunilor de gabarit cu 20-30% în comparaţie cu varianta motorului umplut cu apă.
   Rezultatele acestor cercetări au fost puse în baza proiectării  şi confecţionării unei game largi de maşini asincrone submersibile umplute cu dielectric lichid cu puterea 0,4-30 kW pentru acţionarea diferitor tipuri de aparate, instalaţii şi mecanisme  submarine cu alimentare de la suprafaţă prin cablu sau  cu alimentare autonomă.

 <-- Motoare MASID-10 pentru aparate submarine alimentate de la suprafaţă

 

Statorul motoarelor de tip MASID -->

 

 

 

Motoare MASID-6 pentru antrenare aparatelor submarine autonome de tip MIR -->

 

   Încercările de laborator şi în condiţii reale au demonstrat funcţionalitatea, eficienţă şi fiabilitatea acestor echipamente la adâncimi de lucru de până la 6000 m.

   Motoarele de tip MASID au fost implementate şi se utilizează pe instalaţiile aparatele submarine ale Biroului Experimental de Tehnică Oceanică al Institutului de Oceanologie al A.Ş. URSS, Biroului Experimental de Sisteme Tehnice Speciale al Ministerului Piscicultură URSS, Moscova, Institutului VNIPI Okeanmash, Dnepropetrovsc, Ucraina.

AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează