RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

Direcţia „Convertizoare electrice şi electromecanice speciale”

Conducător ştiinţific: prof. Tudor AMBROS

Colectivul de cercetare: prof.,dr.hab.Tudor Ambros, conf.,dr.Ilie Nuca, conf.,dr. L. Iazloveţchii, ing.Marcel Burduniuc, ing.Valeriu Bordian, ing.Victor  Cibotaru, ing.Natalia Chiriţa, ing. Victor Olhovschii, ing.Nicolae Bumbu, ing. Iurie Foca.

   Direcţia de cercetare în cauză în primul rând de necesităţile stringente ale agenţilor economici locali şi s-a extins  asupra unei vaste clase de convertizoare electrice şi electromecanice. Aceste convertizoare realizează două funcţii primordiale: transformarea parametrilor reţelei electrice şi conversia  energiei mecanice în energie electrică şi invers.

Transformatoare de mică putere şi sudare

   Au fost elaborate motoare asincrone axiale cu înfăşurare toroidală  care dau posibilitatea de a economisi cupru şi oţel electrotehnic, reduce dimensiunile axiale reduse, utiliza oţelului laminat  cu pierderi magnetice minime, reduce deşeurilor la ştanţare, majora suprafaţa  de răcire a statorului şi rotorului, înlocui cuplajul rigid mecanic dintre stator şi rotor cu unul magnetic.

Ansambluri de pachete statorice cu înfăşurare plată şi toroidală

   La cuplarea maşinilor axiale cu mecanismele de acţionare, rotorul poate fi cumulat cu mecanismul dispozitivului antrenat sau de antrenare, astfel fiind reuşit realizată cuplarea şi compensarea forţelor electromagnetice unilaterale dintre stator şi rotor. Mai mult ca atît, în aceste maşini poate fi obţinută viteza unghiulară redusă, deoarece diametrul majorat, permite ştanţarea unui mare număr de crestături, prin urmare, şi a realizării unui număr mare de poli.

Motoare asincrone cu o singură fază

   Aceste maşini sunt folosite, în prezent şi ca generatoare electrice antrenate de motoare eoliene, turbine de apă cu palete verticale, fără multiplicarea vitezei unghiulare. S-a elaborat metoda de calcul fiind transferată la „Moldovahidromaş” pentru producerea acestor motoare.
   Motoarele asincrone monofazate cu flux magnetic axial pot fi utilizate cu succes pentru acţionarea anumitor mecanisme.  Motoarele asincrone monofazate axiale dau posibilitate de a economisi cupru şi reduce transmisiile auxiliare la cuplarea mecanică cu mecanismele antrenate. Oţelul electrotehnic produs în rulouri, este folosit cu succes pentru confecţionarea pachetelor fără deşeuri. Zona de dantură poate fi realizată cu aplicaţia dispozitivului de stanţare cu pas variabil. Procesul de stanţare şi de înfăşurare a pachetelor statoric şi rotoric poate fi parţial sau total automatizat, fiind prevăzută in continuare dispunerea automată a înfăşurării pe pachetul statoric.

 
 
 

Motoare monofazate cu un rotor şi două rotoare

   A fost elaborate motoare electrice speciale cu magneţi permanenţi  de acţionare a pompelor centrifuge pentru producerea în serie la „Moldovahidromaş”.  Utilizarea rotorului cu magneţi permanenţi contribuie la majorarea factorului de putere cu 16%  şi  a randamentului  cu aproximativ 5% cea ce este  echivalent cu majorarea puterii motorului cu 25-30% la aceleaşi dimensiuni de  gabarit.

 
 
 

Tehnologia confecţionării rotorului

   Generatoarele electrice cu magneţi permanenţi cu rotor disc permit majorarea numărului de poli (adică la turaţii reduse) şi cuplarea directă cu turbina (eoliană şi de apă) fără multiplicator. Au  fost elaborate generatoare de construcţie simplificată, pachetul statoric fiind realizat fără crestături.

 
 
 

Generator sincron, stator fără crestături şi rotor cu magneţi permanenţi

AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează