RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

Direcţia ştiinţifică “Surse Regenerabile de energie”

Conducător ştiinţific: prof. Ion SOBOR

Colectivul de cercetare: prof.,dr.ing. P. Todos, prof.,dr.hab. T. Ambros, conf.,dr.ing. A. Chiciuc, conf., dr.ing. N. Kobîleaţkii, conf., dr. ing. L. Iazloveţchii,dr.,conf.I.Nuca, ing. V. Bordian,  ing. A. Dragomir, dr.,ing. I. Wahhab,  ing. C.Gherţescu, ing. Iaroslav Kobîleaţchii.

 

   Începând cu anul 1994 catedra a iniţiat activităţi de Cercetare şi Dezvoltare într-un domeniu de o  mare actualitate şi importanţă economică -valorificarea Surselor Regenerabile de Energie.

   Scopul principal  al cercetărilor este includerea în circuitul economic al ţării a surselor regenerabile de energie. În prezent doar 4,5 % din consumul total de resurse energetice primare sunt de natură regenerabilă. Datorită rezervelor nesemnificative de petrol şi gaze naturale din sudul republicii, se constată că SRE sunt unicele surse de care dispune Moldova.

   Cercetările s-au axat pe următoarele  filiere:
   1. Elaborarea sistemelor fotovoltaice autonome.
   2. Elaborarea Cadastrului Eolian - l potenţialului energetic eolian al  Moldovei.
   3. Elaborarea generatoarelor cu magneţi permanenţi pentru sistemele de conversie a energiilor regenerabile.
   4. Asigurarea cu materiale didactice şi metodice a  disciplinei „Surse Regenerabile de Energie” pentru ciclurile de  licenţă şi  masterat.

Sistem autonom fotovoltaic -->

 

Cadastrul Eolian al Moldovei cuprinde:
- Baza de date cu rezultatele înregistrărilor sistematice ale 17 staţii meteorologice republicane,  descrierea obstacolelor în raza de 500 m de la staţie,  descrierea rugozităţilor pe sectoare în raza de 5 km, harta digitală a orografiei zonei care înconjoară staţia;
- Rezultatele măsurărilor continuu în perioada   2002 -  2003 a parametrilor şi caracteristicilor vântului în trei puncte  de amplasamentele – puncte caracteristice ale republicii: Buţeni (centru),  Baurci (sud) şi  Ratuş (nord);
- Soft specializat pentru interpolarea datelor măsurate ale parametrilor vântului şi calcularea puterii dezvoltată de generatorului eolian pentru orice punct  de amplasament al R.Moldova.

Principalele rezultate obţinute în cadrul Direcţiei de cercetare:

  • Au fost realizate 7 proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare;
  • Au fost publicate 31 lucrări ştiinţifice în ediţii internaţionale şi naţionale, 3 manuale şi o monografie;
     
  • Au fost elaborate şi susţinute 2 teze de doctor în tehnică (Ismail A.Wahhab şi Laurenţiu Alboteanu);
  • S-a elaborat şi confecţionat seria O din 5 generatoare cu magneţi permanenţi pentru micro-hidroturbina de flux, puterea 3 kW, viteza de rotaţie 375 tur/min;
  • S-a elaborat şi confecţionat un prototip de generator cu magneţi permanenţi cu cuplare directă cu  turbina eoliană.
  • O instalaţie fotovoltaică de pompare destinată pentru mica irigare: debitul 8 m3 într-o zi însorită de la adâncimea de 25 m.
  • Un sistem fotovoltaic autonom pentru alimentarea consumatorilor electrici ai postului de lansare a rachetelor anti-grindină.
  • S-a elaborat şi confecţionat un prototip de convertizor electromecanic pentru transformarea directă a energiei mecanice dezvoltată de o turbină eoliană în energie termică.

 

<-- Prima instalaţie fotovoltaică de pompare din R.Moldova:  „Dendrocultagro” S.R.L. Hânceşti

 

Generator cu magneţi permanenţi pentru turbina eoliană: P=10kW,  n= 136tur/min -->

AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează