RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

   Motoare electrice cu performanţe tehnice îmbunătăţite pentru pompe ermetice

   Cond. ştiinţ.: dr. hab. Tudor Ambros

   Colectivul de cercetare: dr. T. Ambros, dr. I. Sobor, dr. L. Iazloveţchii, dr. I. Nucă, M. Burduniuc, V. Bordian, V. Cibotaru, N. Chiriţa.

 

   Obiectivul cercetării: motoare sincrone cu magneţi permanenţi pentru acţionarea pompelor ermetice, în vederea pompării lichidelor reactive chimice şi radioactive.

   În proiect s-a realizat:

 • elaborarea construcţiei motorului sincron ermetic cu magneţi permanenţi;
 • mostre experimentale elaborate în baza motoarelor asincrone ermetizate pentru acţionarea pompelor centrifuge;
 • elaborarea metodei de calcul electromagnetic;
 • elaborarea documentaţiei tehnice pentru producerea în serie a motoarelor sincrone ermetizate cu magneţi permanenţi;
 • încercările motorului sincron.
 • Performanţe principale:
 • Randamentul şi factorul de putere ridicat, vibraţii şi zgomot reduse, puterea nominală majorată cu 25% în comparaţie cu motorul asincron la aceleaşi dimensiuni.

   Publicaţii:

 • Ambros T. ”Convertizoare electromecanice şi electrice speciale”, Editura „Tehnica-INFO”, Chişinău 2008, p. 288.
 • T. Ambros, L. Iazloveţchi, M. Burduniuc, Determinarea dimensiunilor geometrice ale magneţilor permanenţi utilizaţi în excitaţia maşinilor electrice // Energetica Moldovei-2005, Conferinţa Internaţională 21-24 septembrie 2005, - Chişinău: Rapoarte. - Ch: Tipogr. AŞRM, p.638-641.
 • T. Ambros, L. Iazloveţchi, P. Todos. Calculul caracteristicilor motorului sincron cu magneţi permanenţi // 5th International Symposion, november 24-25, 2006, Politehnica University, Bucureşti, România.
 • T. Ambros, M. Burduniuc, L. Iazloveţchi. Autosincronizarea motorului sincron cu magneţi permanenţi // Revista U.T.M., Meridian ingineresc, - Nr.4, 2006.
AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează