RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

   Elaborarea şi producerea în serie a transformatoarelor de mică putere şi speciale din materiale recondiţionate

   Cond. ştiinţ.: prof. univ. dr. Ion Stratan

   Perioada derulării: 2002-2006

   Colectivul de cercetare: dr. I. Stratan, dr. T. Ambros, A. Corceac, V. Olhovschii, M. Burduniuc, V. Bordian, N. Chiriţa, R. Apostol, N. Afteni.

Obiectivul cercetării: transformatoare monofazate (TMU), trifazate (TTU, TTA) şi de sudare (TSE) cu răcire în ulei şi aer, produse din materiale electrotehnice - oţel, cupru, aluminiu - recondiţionate

În proiect s-au soluţionat probleme legate de:

  • cercetarea utilizării materialelor electrotehnice recondiţionate;
  • elaborarea metodei de calcul a transformatoarelor de sudare cu arc electric la considerarea însuşirilor electromagnetice şi electrice a materialului recondiţionat;
  • elaborarea documentaţiei tehnice pentru producerea transformatoarelor;
  • elaborarea prescripţiilor tehnice pentru certificarea transformatoarelor.

   În baza documentaţiei şi prescripţiilor tehnice se produc în serie de S.A. ”RED-Nord” transformatoarele cu parametrii şi dimensiunile indicate în continuare.

Avantaje de bază:

   Utilizarea în producere a materialului electrotehnic recondiţionat, costul redus al transformatoarelor produse, tehnologia simplificată de confecţionare.

Articole şi monografii:

  • Ambros T. ”Convertizoare electromecanice şi electrice speciale”, Editura „Tehnica-INFO”, Chişinău 2008, p. 288.
  • T. Ambros, Gr. Tofan. Projection optimale des transformateus de soudare // Chişinău, The 5th International Conference on Electromechanical and Power Systems. SIELMEN’2005, October 6 – 8 2005, Proceedings, - V.2. - pp.794-796. ISBN: 973 – 716 – 230 – 7.
  • T. Ambros, Gr. Tofan. Determinarea geometriei canalului de dispersie a transformatoarelor de sudare // Chişinău, Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor şi doctoranzilor, consacrată anului Fizicii, 2005. - p.2.
  • T. Ambros, V. Dimov. Calculul câmpului magnetic în transformatoare de sudare // Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor şi doctoranzilor, 17.11.2007 – Chişinău.
  • T. Ambros, Gr. Tofan. Metoda elementelor finite în calculul câmpului magnetic al transformatorului de sudare // Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor şi doctoranzilor, 17.11.2007 – Chişinău.
AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează