RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

Proiecte de cercetare/dezvoltare ştiinţifică

   Internaţionale:

 • R&D   „System for autonomous energy supply”. Beneficiary:  GOSHIDRO-METEO,  URSS. 1980-1982. Coordonator  – P.Todos.
 • R&D “Design and implementation of special equipment for the program - Global Ocean”, 1980-1992. Coordonator  – P.Todos. Executori: Ion Sobor, T,.Ambros, N.Bumbu, I.Nuca, I.Foca, N.Sambra, N.Jitari.
 • Project TEMPUS-TACIS CP-00020-96 „Creation of a Center for Higher Education in the Area of Renewable Energies”. 1996-1998. Coordonator  – P.Todos. Executori: Ion Sobor, T,.Ambros, A.Guţu.
 • Project „Climate Change: Enabling Activity”, national expert for the preparation of the report „Technology Needs Assessment and Development Priorities”, 2001-2002. Coordonator  – P.Todos.
 • Project 00013640 of United Nations Development Program  “National  Self of Capacity Building Needs”, 2003-2005. Coordonator  – P.Todos.
 • Grant finanţat de Romania “Tehnologii neconvenţionale de realizare a componentelor maşinilor electrice". Metode moderne de execuţie a înfăşurărilor maşinilor electrice ”, 2001. Coordonator – T.Ambros. Executori: L.Iazlovetchi, M.Burduniuc,D.Gulpescu.
 • Grant finanţat de Romania  “Cercetări privind realizarea de elemente de execuţie electromagnetice pentru sisteme de automatizare. Definitivarea referatului iniţial”, 2001. Conducător  – T.Ambros. Executori: L.Iazlovetchi, M.Burduniuc,D.Gulpescu.
 • Grant finanţat de Romania   “Tehnologii neconvenţionale de realizare a componentelor maşinilor electrice. Optimizarea construcţiilor materiale şi de manoperă pentru execuţia circuitelor magnetice pentru maşini electrice. Îmbunătăţirea tehnologiei de realizare a acestora”, 2002. Conducător  – T.Ambros. Executori: L.Iazlovetchi, M.Burduniuc,D.Gulpescu.
 • Grant finanţat de Romania  “Sisteme autonome automatizate –surse de alimentare cu energie electrică a consumatorilor serviciului antigrindină folosind energia solară şi eoliană”, 2001-2002. Conducător: - Ion Sobor. Executori: P. Todos, A. Chiciuc, C. Gherţescu.
 • Proiectul TEMPUS-TACIS CD-JEP-24182-2003 “MSc programme in Environment and Clean Technologies”,  2004-2006 . (În comun cu Universitatea Sant-Thomas, Minesota, SUA). Coordonator  – Petru Todos  Executori: I.Sobor, A.Chiciuc, I.Nuca, V.Arion, A.Gutu, V.Musteaţa,  I.Stratan (UTM), V.Covaliov(USM) etc.
 • Proiectul  INTREU Grant Program 2004  „Unconventional Energy Sources and the Environment in Moldova”, 2004-2005. (În comun cu Universitatea Sant-Thomas, Minesota, SUA). Coordonator  – Petru Todos. Executori: I.Sobor, A.Chiciuc, I.Nuca, V.Arion, I.Stratan.
 • Proiect Soros-Moldova  “Proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9000:2000 în cadrul a trei instituţii de învăţământ superior din R. Moldova”, 2004-2006. Conducator – Petru Todos.  Executori: P.Todos, Gh.Manolea , A.Chiciuc, V.Ursu, A.Toca, V.Bulgaru, I.Sobor, D.Alexei, E.Muraru (USM), V.Vrancean (UASM).
 • Proiectul  TEMPUS-TACIS  TP_SCM-T001A04-2004 “Scenariul de adaptare la procesul de la Bologna a învăţământului superior din R. Moldova”,  2004-2005. Coordonator  – Petru Todos.
 • Poiect MRDA  "Analiza regimurilor tranzitorii ale sistemului de comandă al t troleibuzului”, 2006. Coordonatori  – I.Nuca, I.Sobor. Participanţi:  V.Eşanu, I.Râmbu, V.Nastasenco,M.Burduniuc.
 • Proiectului AUF  nr. 6316PS631 "System intelligent de gestion a l’energie electriquue produite dans les centrales eoliennes", 2006-2007. Coordonator  – I.Nuca. Participant:  I.Raţă.

   Naţionale:

 • Contract bugetar Б196404. "Razrabotca utroitelea cistatî s plavnîm regulirovaniem napreajenia i ispîtatelinovo transformatora clasa napreajenia 20 kV". 1972. Conducător  - N.Kobâleaţchi.
 • Contract bugetar Б267739. "Razrabotca staticescovo feromagnitnova umnojitelea s vîhadnoi ciastatoi 300 Hz, sovmeşenovo so stanţiei dlea pitania dvigatelea nasosa tipa TMH-200". 1973. Conducător  - N.Kobâleaţchi.
 • Contract bugetar Б361169. "Razrabotca i isledovanie tiristorna-magnitnîh preobrazovatelei cistatî dlea pastbişnîh electronasosav". 1974. Conducător  - N.Kobâleaţchi.
 • Contract bugetar Б435928. "Isledovanie opîtnîh obrazţov staticeschih feromagnitnîh preobrazovatelei cistotî so vstroenoi zaşitoi v sisteme preobrazovateli - pogrujnoi vîsocoaborotnîi electronasos". 1975. Conducător  - N.Kobâleaţchi.
 • Contract bugetar Б623695. "Razrabotca i isledovanie staticeschih feromagnitnîh utroitelei ciastotî". 1977. Conducător  - N.Kobâleaţchi.
 • Contract bugetar Б652015. "Razrabotca staticescovo preobrazavatelea cistatî s feromagnitnîmi elementami na prostranstvenîh mnogofaznîh magnitoprovadah dlea pitania nasosa TMH-200". 1978. Conducător  - N.Kobâleaţchi.
 • Contract bugetar Б819034. "Razrabotca staticescovo feromagnitnova preobrazovatelea moşinostiu 5kV. A na cistatu 200 Hz dlea pitania rucinovo electroinstrumenta". 1980. Conducător  - N.Kobâleaţchi.
 • Contract bugetar Б818967. "Razrabotca staticescovo feromagnitnova preobrazavatelea dlea pitania ugonova stenda". 1980. Conducător  - A.Nedzelschii.
 • Tema tehnico-ştiinţifică (comandă de stat) "Elaborarea blocului de condiţionare a energiei electrice a instalaţiei fotovoltaice (PV)". 2000. Conducător  - I. Sobor. Executori:  I. Sobor, N Kobîleaţki, C. Gherţescu, A. Chiciuc.
 • Tema tehnico-ştiinţifică (comandă de stat) "Elaborarea şi cercetarea motoarelor asincrone cu performanţe energetice avansate în sistemele centralizate de încălzire", 2000. Conducător ştiinţific – T.Ambros. Executori: L.Iazlovetchi, M.Burduniuc, D.Gulpescu.
 • Grant  CSŞDT   "Elaborarea Cadastrului energetic eolian al Republicii Moldova", 2001-2003. Conducător ştiinţific – P.Todos.Executori: I.Sobor, A.Chiciuc, I.Nuca, M.Grosu, I.Mingalu.
 • Program de stat  "Sistem autonom de alimentare cu energie electrică a consumatorilor postului antigrindină folosind energia solară", 2001-2004. Conducător  - Ion Sobor. Executori:   N Kobîleaţki, C. Gherţescu, I. Wahhab.
 • Tema de cercetare (comanda de stat)  "Cercetări privind determinarea potenţialului hidroenergetic a bazinului Răut şi relevarea posibilităţilor de recondiţionare a cascadei de minihidrocentrale din acest bazin", 2001-2003. Conducător  – T.Ambros. Executori: L.Iazlovetchi, M.Burduniuc,D.Gulpescu.
 • Tema de cercetare (comanda de stat) "Proiectarea, elaborarea şi implementarea curriculumului învăţământului tehnic superior". 2001-2003. Conducător ştiinţific – P.Todos. Executori: P.Todos, T.Ambros,  A.Chiciuc s.a.
 • Grant al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică "Elaborarea şi implementarea unui sistem pentru mica irigare folosind  energia solară", 2003-2004.Conducător - Ion Sobor.  Executori: N.  Kobîleaţki, C. Gherţescu, A. Gavriliţă, A. Chiciuc, Ismail A. Wahhab, S. Dăscălescu, L. Dăscălescu.
 • Tema de cercetare (comanda de stat) "Elaborarea metodologiei de implementare a Programului de Integrare a Ştiinţei cu Învăţământul Superior Universitar". 2004. Conducător ştiinţific – P.Todos.
 • Tema de cercetare (comanda de stat)  "Elaborarea generatoarelor electrice de putere mică în baza motoarelor asincrone produse în serie", 2004-2006.Conducător – T.Ambros. Executori: L.Iazlovetchi, M.Burduniuc,D.Gulpescu.
 • Tema de cercetare  fundamentala (comanda de stat)  "Proiectarea implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001:2000 în cadrul a trei facultăţi a UTM", 2004-2005. Conducător ştiinţific – P.Todos. Executori: P.Todos, Gh.Manolea, A.Chiciuc, I.Stratan, V.Pogora.S.Balan.
AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează