RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF
Index articol
Ghidul studentului
2. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE STUDENŢILOR
3. DISCIPLINA
4. BIBLIOTECA
5. REPREZENTAREA STUDENŢILOR ÎN SENATUL UNIVERSITĂŢII ŞI CONSILIUL FACULTĂŢII
6. BURSE
7. CĂMIN
8. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
9. FRECVENŢA
Toate paginile

1. ANUL UNIVERSITAR

1.1. Admiterea în facultate se efectuează prin concurs separat:

  • pentru absolvenţii şcolilor de cultură generală - la anul liceal (studii liceale);
  • pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat – la anul I (studii universitare);
  • pentru absolvenţii colegiilor de specialitate – la anul I (studii universitare).

1.2. Înscrierea la studii se face în baza concursului de admitere, stabilit de regulamentul corespunzător al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

   Înscrierea la anul I se face atât în baza concursului de admitere, cât şi în baza sesiunii de absolvire a anului liceal sau examenelor de bacalaureat susţinute de absolvenţii anului de studii liceale.

   Înscrierea studenţilor la fiecare an de studii (cu excepţia înmatriculării) se face la solicitarea acestora în baza unei cereri-formular şi în baza promovării complete a anului universitar precedent.
Pentru studenţii înmatriculaţi în bază de contract se adaugă contractul financiar.
Depunerea cererii anuale de înscriere implică acceptarea şi respectarea tuturor regulamentelor de funcţionare ale facultăţii şi universităţii.

La înscriere la facultate, Secretariatul eliberează fiecărui student:

  • un carnet de student, ce serveşte în calitate de act de identitate studenţească;
  • un carnet de note, în care se înscriu toate notele obţinute la examene sau alte forme de verificare;
  • un permis de folosire a bibliotecii UTM.

1.3. Studenţii integralişti (fără restanţe academice) pot, la cerere, să întrerupă studiile la începutul anului universitar (în perioada în care se încheie contractele de studii) pentru cel mult 2 ani universitari. Reînscrierea studentului, după întreruperea de studii, se face în anul în care are dreptul, în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe sistemul de credite, beneficiind de recunoaşterea rezultatelor anterioare întreruperii.

1.4.  Studenţii exmatriculaţi sau cei care renunţă la calitatea de student pot fi reînmatriculaţi la studii în bază de contract, dacă nu au trecut mai mult de 3 ani de la data exmatriculării sau abandonării procesului de învăţământ.

1.5. Transferul se poate face doar în cadrul specialităţilor (facultăţilor, instituţiilor) înrudite cu condiţia posibilităţii de a echivala majoritatea disciplinelor din anii precedenţi de studii.

1.6. Transferul şi reînmatricularea la studii (cu excepţia anului liceal) se efectuează în următoarele condiţii:

  • la anul I în cazul promovării anului licealsau în urma admiterii la facultate (vezi par. 3.2).
  • la anul II în cazul acumulării, prin echivalare, a unui număr de cel puţin 60 puncte (credite) aferente anului I. La anul II începe pregătirea pe specialităţi inginereşti. Înscrierea la specialităţile inginereşti se face la locurile disponibile în urma unui concurs al rezultatelor obţinute la anul I de studii. Pentru aceasta, toţi absolvenţii  anului I se aranjează în ordine descrescâtoare a numărului de puncte acumulate la ambele sesiuni ale anului I. Numărul de puncte acumulate se calculă ca suma produsului dintre nota obţinută la disciplina de studiu respectivă şi numărul de credite atribuite cursului dat. La colocviile apreciate cu calificativul Admis/Respins nota la obiect va fi echivalată cu 6 (şase). Studenţii înmatriculaţi în bază de contract nu participă la acest concurs, fiind înscrişi din start la specialitatea solicitată;
  • la anul III în cazul acumulării, prin echivalare, a 120 puncte aferente anilor de studii precedenţi;
  • la anul IV, (numai reînmatriculare în cadrul aceleaşi specialităţi) în cazul acumulării a 180 puncte aferente anilor I – III de studii universitare.

1.7. Transferurile sunt permise numai în perioada 10 iulie – 5 august şi se fac cu acordul celor două Facultăţi / Universităţi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţiei.
1.8. Situaţiile excepţionale care rezultă din aplicarea regulilor nominalizate vor fi soluţionate de Juriul facultăţii.Comentarii 

 
0 #1 www.zonefit.ro 28-08-2015 12:46
Nu chiar cu totul sunt de acord, dar oricum bine spus, voi veni mai des pe aici ca sa citesc mai multe.Noroc!
Citat
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează