RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

Caracteristica de calificare a absolvenţilor specialităţii 523.1 – Electromecanica

Definitiţia domeniului

Electromecanica este ramura ingineriei bazată pe sisteme electromecanice de producere a energiei electrice şi utilizarea ei pentru antrenarea în mişcare a echipamentelor şi maşinilor din toate sferele activităţii umane.

Misiunea si obiectivele programului de studiu

Misiunea programului de studiu de licenţă Electromecanica este de a forma ingineri cu competenţe în activitatea de cercetare, proiectare, construcţie şi exploatare a maşinilor şi acţionărilor electrice, echipamentelor electrotehnice şi electronice moderne pentru automatizarea proceselor tehnologice industriale şi agroalimentare, pentru scule electrice, tehnica medicinală şi casnică, transport electric.

Competentele absolvenţilor specialităţii

Competentele absolvenţilor specialităţii Electromecanica sunt orientate spre conceperea şi elaborarea unor soluţii tehnice de aparate, maşini şi acţionări electrice de calitate, instalarea, recepţia, întreţinerea şi depanarea echipamentelor, instalaţiilor automatizate şi robotizate, cunoaşterea si aplicarea tehnologiilor informaţionale, calculatoarelor şi microcontrolerelor, surselor regenerabile de energie, rezolvarea problemelor manageriale şi de calitate, comunicare, economice şi sociale specifice domeniului.

Oportunităţi de angajare în câmpul muncii

Programul de studiu 523.1 - Electromecanica pregăteşte specialişti în domenii de vârf (inginerie electrică, echipamente electrice şi electronice, sisteme automatizate de producere, roboţi şi inteligenţă artificială) compatibile cu cele din UE. Absolvenţii noştri activează atât la întreprinderile de profil electrotehnic (Electrotehnoimport, TehElectro-SV, Energo-Rotor, Electromotor-Service, Hidromaş, Regia de Transport Electric, Union Fenosa, Lift-Service), cât şi la cele care au implementat linii tehnologii automatizate de producere agroalimentare (fabrici de lapte, păîne, băuturi, ţigarete), industriale (uzine metalurgice, materiale de construcţii, carton, fabrici de încălţăminte şi îmbrăcăminte) şi deservire comunală (Termocom, Apă-Canal, reparaţia tehnicii de uz casnic şi de birou).

AddThis Social Bookmark Button

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează