RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Email Imprimare PDF

   Catedra “Electromecanică şi Metrologie” a fost fondată la 1 septembrie 1964 odată u înfiinţarea Institutului Politehnic din Chişinău. Pe parcursul anilor denumirea, structura, funcţiile şi activităţile de cercetare ale catedrei s-au conformat necesităţilor economiei naţionale.

   Actualmente catedra “Electromecanică şi Metrologie” pregăteşte ingineri de înaltă calificare la specialităţile “Electromecanică” şi “Ingineria şi Managementul Calităţii”. Pentru ciclu 2 sunt aprobate şi organizate programele de masterat “Inginerie Electrică” şi “Ingineria şi Managementul Calităţii”. De fapt pregătirea specialiştilor în aceste domenii a început în Republica Moldova încă în anul 1959 la specialităţile „Tehnica măsurărilor electrice” şi „Utilaj electric” în cadru cadrul Facultăţii de Fizică şi Matematică de la Universitatea de Stat din Moldova.

Anii Denumirea catedrei Şef catedră
1964 Maşini electrice Conf.dr.Serghei FURSOV
1965 - 1990 Maşini şi aparate electrice Prof.univ. dr.hab.
Vladimir ZagreadŢchi
1990- 1993 Electromecanica Prof.univ., dr. Petru TODOS
1993 - 2006 Electromecanica Prof.univ.dr.hab. Tudor AMBROS
2006-curent Electromecanica şi Metrologie Conf.univ.,dr. Ilie NUCA

De la fondare şi până la momentul de faţă procesul didactic şi procesul de cercetare ştiinţifică sunt într-o interacţiunea dinamică şi reprezintă o tradiţie frumoasă a catedrei.

   În anul 1962 din cadrul specialităţii “Utilaj Electric al Întreprinderilor Industriale” de la USM a fost separată opţiunea “Maşini si aparate electrice” (MAE), care in anul 1964 nominal a fost transformată in specialitate cu aceeaşi denumire.

   La UTM, începand cu anul 1964-87 au fost înscrişi anual cîte 25 studenţi la secţia de zi şi 25 — la secţia fară frecvenţă în anul 1988 s-a început înmatricularea anuală a unei grupe academice la specialitatea “Acţionări Electrice”.

   Catedra “Electromecanică” (Iniţial avînd denumirea “Maşini şi Aparate Electrice”) este responsabilă de pregatirea specialiştilor in aceste domenii, precum şi de asigurarea unor cursuri (de exemplu, “Maşini Electrice”, “Acţionări Electrice” etc.) la alte specialităţi electrotehnice.

   Catedra MAE a fost organizată in cadrul Universităţii de Stat, fondator find savantul invitat de la Academia de Ştiinţe dr. în ştiinţe tehnice Serghei P. Fursov.

 Serghei Petru Fursov s-a născut la 22 marti 1926 in oraşul Ulianovsk. A absolvit Institutul Energetic din Moscova (1951) şi a susţinut teza de doctor în ştiinţe tehnice în  anul 1955 (or. Moscova). În  annul 1962 a fost angajat la Academia de Ştiinţe a RM, unde a organizat un laborator cu tematica.

   În anii 1963-66 a lucrat prin cumul la catedra MAE, iniţial ca şef de catedră apoi conferenţiar. Ulterior cîţva ani a fost membru al comisiei  pentru examenele de licenţă, a condus lucrări de licenţă, a predat cursuri. Publicaţii ştiinţifice — peste 100, monografii — 4.

   În primii ani au fost create laboratoarele de bază ale ca­redrei. Începînd cu 1964 catedra este condusă de profesorul Vladimir Zagreadţchi, care a ocupat acest post timp de 26 ani.

   In această lungă perioadă colectivul catedrei a crescut calitativ; au fost pregătiţi 2 doctori habilitaţi şi 16 doctori în ştiinţe tehnice. La deschidere (a. 1964) catedra avea o componenţă modestă: un singur doctor in stiinţe — Vl. I. Zagreadţchi şi 2 lectori f-ară titlu — Ghenadie A. Pavlov şi Nicolae Dm. Popa si cîţiva lectori, angajaţi prin cumul. Peste 25 ani la catedră activau deja 10 doctori în ştiinţe — Tudor S. Ambros, Nicolae I. Cobâleaţki, Vladimir G. Şevcic, Leonid E. Iazloveţchi, Ion V. Sobor, Nicolae V. Paladii, Ilie T. Nucă, Tudor T. Ciuru, Nicolae T. Beldiman, Valenriu A. Blaje şi lectorii superiori Nicolae D. Jitari, Victor G. O1hovschi, Leonid I. Şcrebeţ, Nicolae L. Ceban, Nicolae Şt. Bumbu, Vitalie V. Ţurcan, asistenţii — Sergiu M. Ambrosii, Marina V. Andrieş, Valeriu P. Bejan, Simion I. Vizir.

   Prof: , Vladimir Iv. Zagreadţchi s-a născut la ..26 iulie 1931 în regiunea. Permi. A absolvit Insititutul Politehnic din or. Gorki (1954) a studiat în aspirantură (1957-60). A lucrat 4 ani IPC din or. Gorki. A susţinut teza de doctor în ştiinţe tehnice în 1963. S-a ocupat cu transformatori asincronci  ai frecvenţei.

   A fost angajat lei IPC din Chisintiu la 24 august 1964 în calitate de lector superior al catedrei de maşini electrice. Din 1septembrie 1967 a exercitat funcţia de prodecan al,facultăţii de electrtlehnică. Începînd cu 10 seplembrie 1965 dl V. Zagreadţchi devine şef al catedrei de maşini şi aparate electrice (în prezent —de electromecanică), pe care a condus-o pînă în a.1990.

   In 1970 a fost inclus ca membru in consiliul Ştiinţifico-Metodic Unional “Electromecanica”. La 31 octombrie  1975 a susţinul teza de doctor-habilitat în ştiinţe tehnice, iar la 29 octombrie 1976 i  s-a conferit titlul de profesor universitar. Are peste 110 publicaţii . (incl. 6 monografiii şi 10 brevete de invenţii). La 2.02.1981 a.fost eliberat din postul de protector pe ştiinţă, continuîndu-şi activitatea sa in postul de şef al catedrei.  La 27.09. 90 a trecut cu serviciul in filiala unui institut  din Moscova.

   Catedra MAE şi-a modificat denumirea de două ori: în anul 1976 s-a numit catedra de Masini Electrice, iar din anul 1990 poartă denumirea cat. de Electromecanică (EM). In anul 1998 la catedră s-a deschis specialitatea “Metrologie, Standardizare, Control şi Certificarea Producţiei” (MSCCP). Astfel catedra asigură în prezent instruirea specialistilor în electromecanică la 3 opţiuni:

  • maşini electrice;
  • acţionări electrice automatizate;
  • MSCCP.

   În decembrie 1964 a avut loc prima promoţie de 27 ab­solvenţi din seria inscrisă la USM, (1959). Timp de 40 ani catedra EM a pregătit in total 1606 de ingineri electrici (din ei: 987 la secţia de zi şi 619 — fară frcegvenţă).

   În anul 1990 conducerea catedrei a fost preluată de conf. Petru Ion Todos, absolvent a primei promoţii a catedrei, pe­dagog cu mare experienţă din viaţa universitară: a activat , in organizaţiile obşteşti, a fost prodecan (1974-80) şi şef al cate­drei “Electrificarea Gospodăriei Agricole” (1980-87). În anul 1993 a fost numit în postul de prim-protector al UTM, la care activează pină în  prezent.

   Începînd cu anul 1993 catedra este condusă de către prof. universitar T. S. Ambros, de asemenea absolvent al UTM.

   Tudor Simion Ambros s-a născut la 26 iulie 1938 în Satul Cosăuţi, r. Soroca. În anul 1959 a absolvit Colegiul de Mecanizare în Agricultură, Soroca. În a. 1967 a absolvit UTM, specialitatea “Maşini şi Aparate Electrice”. Studii în doctorantură -1970-73, Moscova. Doctor în ştiinţe tehnice-1974. La UTM – din anul 1974 (preparator, laborant,asistent, lector superior, conferenţiar, pro. Univ., prodecan – 1975 – 76, şef de catedră din 1993). Publicaţii ştiinţifice – 116; a editat manualul “Maşini Electrice” în 2 volume.  A pregătit doi doctori în ştiinţe şi este conducător ştiinţific la 3 doctoranzi. În anul 2002 Academia de Ştiinţe Tehnice din Romînia i-a conferit titlul de Membru de Onoare. Este deţinător al medaliei de bronz la Expoziţia Unională URSS şi al medaliei de aur a Salonului Internaţional, Iaşi (1996).

   În prezent catedra are 15 unităţi didactice. Majoritatea din ei activează la catedră circa 30 ani. În ultimii ani au fost angajaţi : doctorul în ştiinţe tehnice Andrei Chiciuc şi lectorul superior Corneliu Gerţescu.

   În prezent laboratoarele catedrei ocupă o suprafaţă de peste 850 m2. Laboratoarele sunt dotate cu tehnică modernă , catedra dispune de un Centru de tehnică de calcul înzestrat cu 25 calculatoare . În cadrul catedrei a fost creat laboratorul “ Studiul surselor regenerabile de energie “.

AddThis Social Bookmark Button

Comentarii 

 
0 #2 alex 21-04-2016 00:22
Thanks for appreciation, if you interesting for develop a website please write to my email
Citat
 
 
0 #1 biustonosze 02-12-2015 19:49
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more
pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Exceptional work!
Citat
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează