RomânăEnglezăRusă

 

Acces interzis. Pentru a accesa eBiblioteca este necesar să vă înregistraţi.

Şcoli şi direcţii
Email Imprimare PDF

Direcţia „Convertizoare electrice şi electromecanice speciale”

Conducător ştiinţific: prof. Tudor AMBROS

Colectivul de cercetare: prof.,dr.hab.Tudor Ambros, conf.,dr.Ilie Nuca, conf.,dr. L. Iazloveţchii, ing.Marcel Burduniuc, ing.Valeriu Bordian, ing.Victor  Cibotaru, ing.Natalia Chiriţa, ing. Victor Olhovschii, ing.Nicolae Bumbu, ing. Iurie Foca.

AddThis Social Bookmark Button
Email Imprimare PDF

Direcţia de cercetare „Convertizoare feromagnetice de frecvenţă şi a numărului de faze”

Conducător ştiinţific: dr.hab., prof. Vladimir Zagreadţchi

Colectivul de cercetare: prof.Vladimir Mişin, dr., conf. Nicolae  Kobîleaţchi, dr.conf. Vladimir Şevcic, dr.conf. Alexandr Nedzelschi, dr.conf. Ion Sobor, dr.,conf. Alexei Cramarenco, dr.,cond.Evgheni Zabudschi, dr.,conf.Anatol Diligul,  dr.ing.Smbat Parsadanean, ing.Anatol Anghel, lect.super.Victor Olhovschi, ing.Boris Mişcenco,  ing.Oleg Moiseenco, inf.Vitalii Merciucari, ing.Boris Havronici.

AddThis Social Bookmark Button
Email Imprimare PDF

Direcţia ştiinţifică “Motoare şi acţionări electrice submersibile pentru tehnica subacvatică”

Conducător ştiinţific: dr.,prof. Petru TODOS

Colectivul de cercetare: prof., dr. PetruTodos, prof., dr. Ion Sobor,  prof.,dr.hab.Tudor Ambros, conf.,dr.Ilie Nuca, conf.,dr. Nicolae Jitari, ing.Nicolae Bumbu, ing. Iurie Foca, conf, dr. Gh:Begenari, ing.V.Şapovalov, ing.A.Levco,, ing.Natalia Şambra¸ , ing.Segiu Cebotari.

AddThis Social Bookmark Button
Email Imprimare PDF

Direcţia ştiinţifică “Surse Regenerabile de energie”

Conducător ştiinţific: prof. Ion SOBOR

Colectivul de cercetare: prof.,dr.ing. P. Todos, prof.,dr.hab. T. Ambros, conf.,dr.ing. A. Chiciuc, conf., dr.ing. N. Kobîleaţkii, conf., dr. ing. L. Iazloveţchii,dr.,conf.I.Nuca, ing. V. Bordian,  ing. A. Dragomir, dr.,ing. I. Wahhab,  ing. C.Gherţescu, ing. Iaroslav Kobîleaţchii.

AddThis Social Bookmark Button
Email Imprimare PDF

galerie foto >>

Direcţia de cercetare „Sisteme de tracţiune energoeficiente ale  transportului electric urban de pasageri”

Conducător ştiinţific: conf., dr.ing.  Ilie NUCA

Colectivul de cercetare: conf,dr.ing.Ilie Nuca, prof.,dr.ing.Ion Sobor,  ing.Iurie Rămbu, ing.Vitalie Eşanu, ing.Vitalie Mihalache, ing.Andrei  Râncău, ing.Andrei Motroi.

AddThis Social Bookmark Button